Vi översätter dina texter från svenska till tyska. Det kan vara hemsidor, broschyrer, nyhetsbrev, informationsblad, reklamtexter eller liknande. Du levererar den svenska texten i digital form, exempelvis i formaten doc, pdf, rtf eller txt. Vi levererar den tyska texten i samma format.


Korrekturläsning och språkgranskning

Har du själv översatt en text från svenska till tyska eller skrivit en egen text på tyska? Vi erbjuder dig korrekturläsning och språkgranskning.


Sekretess och kvalitet

Alla texter som lämnas in till oss för översättning skyddas av sekretess och vi har tystnadsplikt om texternas innehåll.


För att kunna garantera hög kvalitet på våra översättningar avstår vi från översättning av avancerade facktexter, vetenskapliga publikationer och skönlitteratur. Våra specialområden är kommersiella, informativa och allmänna texter, samt guidematerial och anvisningar.


Priser

Alla priser för våra översättningar beräknas efter antal ord och varierar beroende på textens komplexitet. Du kan räkna från 1 krona per ord, exklusive moms.

Priser för korrekturläsning ligger på halva översättningspriset.


Har du fått brev eller fakturor på tyska?

Fast vi bara översätter från svenska till tyska så hjälper vi gärna till att “tolka” brev, mejl, fakturor eller liknande korta dokument som du har fått på tyska.


Kontakta oss för offert eller mer information.


Översättningar

Kontakta oss gärna


Tel. 073 702 72 19

kontakt@skarsjohast.se

eller tobias@tyskon.se


www.tyskon.se

tyskon -  Viljanstorp 1  -  578 92 Aneby  -  Tel 073 702 72 19  -  tobias@tyskon.se

tyskon_-_%C3%96vers%C3%A4ttningar,_korrekturl%C3%A4sning_fr%C3%A5n_svenska_till_tyska,_tysk_kultur.html
Om_oss_-_tyskon_-_J%C3%B6nk%C3%B6ping_Aneby.html
Om tyskaOm_tyska_och_Tyskland_-_nyttiga_l%C3%A4nkar.htmlOm_tyska_och_Tyskland_-_nyttiga_l%C3%A4nkar.htmlshapeimage_9_link_0
Kulturtj%C3%A4nster_-_tyskar,_Tyskland_och_tysk_kultur.html
FöretagstjänsterKulturtj%C3%A4nster_-_tyskar,_Tyskland_och_tysk_kultur.html