Det tyska språket öppnar en stor marknad för dina produkter och tjänster. Det finns omkring 120 miljoner människor som har tyska som modersmål, inte bara i Tyskland. Trots att många kan engelska är det tyska språket avgörande för en lyckad kommunikation. Med våra tjänster vill vi hjälpa dig att nå den tyskspråkiga marknaden och öka din försäljning!


Vi tar emot uppdrag från hela Sverige, men finns nära dig som är i Jönköpingsregionen.


Vi erbjuder...

  -  översättning från svenska till tyska,

  -  korrekturläsning av tyska texter,

  -  rådgivning kring tysk kultur, samhälle, mentalitet och geografi,

  -  hjälp med myndighetskontakter och marknadskommunikation.


För bättre affärer med dina tyska kunder.


Välkommen till tyskon!

Välkommen till tyskon.

Visste du att...


tyska är nationalspråk i EU, Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien, Belgien, Luxemburg, Liechtenstein och Namibia.


Det är minoritetsspråk i ett flertal länder, däribland Danmark och Kanada.


Översättningar%C3%96vers%C3%A4tting_och_korrekturl%C3%A4sning_-_tyska.html
%C3%96vers%C3%A4tting_och_korrekturl%C3%A4sning_-_tyska.html
Kulturtj%C3%A4nster_-_tyskar,_Tyskland_och_tysk_kultur.html
Om_oss_-_tyskon_-_J%C3%B6nk%C3%B6ping_Aneby.html
Om tyskaOm_tyska_och_Tyskland_-_nyttiga_l%C3%A4nkar.htmlOm_tyska_och_Tyskland_-_nyttiga_l%C3%A4nkar.htmlshapeimage_11_link_0
FöretagstjänsterKulturtj%C3%A4nster_-_tyskar,_Tyskland_och_tysk_kultur.html

tyskon -  Viljanstorp 1  -  578 92 Aneby  -  Tel 073 702 72 19  -  tobias@tyskon.se